Konečně jsem se dostal k tomu, abych doplnil svůj blog o rozhovory, které jsem v minulosti s nejrůznějšími jazzovými hvězdami udělal. Pár se jich zatoulalo nebo se „ztratily v překladu“, ale dost se mi jich povedlo dohledat a nabízím je k přečtení. Některé interview jsou již z konce minulého milénia, ale myšlenky v nich řečené neztrácejí platnost dodnes. Mehldau, Potter, Garrett, Fleck, Scofield, Hall a další jsou opravdovou inspirací.