Interview s Vijayem Iyerem

Když jsem poprvé komunikoval s Vijayem Iyerem, byl to ještě poměrně málo známý klavírista. Dnes už je recipientem grantu MacArthurovy nadace a široce respektovaným tvůrcem. Jak rychle se věci mohou změnit, není-liž pravda? Vijay je poctivý umělec a rád o

Interview s Belou Fleckem

Protože jsem sám začínal s bluegrassem a od něj jsem se pomalu propracoval k jazzu, Béla Fleck mě jako pojítkou obou těchto žánrů zajímal jako člověk i tvůrce. I když na pódiu může Bela Fleck působit nezúčastněným dojmem, při rozhovoru

Interview s Chrisem Potterem

S Chrisem Potterem jsme se setkali někdy na přelomu milénia v předvečer koncertu s bigbandem Davea Hollanda. Pokud by se dala vytvořit šablona charakteru „Nice Guy“, Chris Potter by byl předlohou. Je to mistr a navíc nefalšovaně skromný mistr.  

Interview s Jimem Hallem

Jim Hall mě zásadně ovlivnil a jeho vnímání hudby je mému vlastnímu velmi blízké. Kromě toho, že jsem měl čest jej zpovídat na konci devadesátých let, jsem také viděl jeden z jeho posledních koncertů v Evropě ve vídeňském Konzerthausu. Nikdy